Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Kwalifikacje nauczycieli – stanowisko MEN

Data dodania: 25 września 2019

Autor wpisu: Andrzej Bartosik

Szanowni Państwo!

Grupa Szkoleniowa Edulabor na bieżąco śledzi wszelkie informacje związane ze zmianami w prawie oświatowym. Poniżej przekazujemy Państwu do wglądu stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrażone w odpowiedzi na interpelację poselską. Stanowisko to dotyczy kwalifikacji nauczycieli. Warto zapoznawać się z wszelkimi informacjami,które pozwolą Państwu na świadome analizowanie swoich kwalifikacji, a także na wybór kierunków kształcenia nadających kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami. Ponieważ od lat specjalizujemy się w obszarze kształcenia nauczycieli to zapraszamy również do konsultacji z naszymi specjalistami w przypadku Państwa wątpliwości czy też zapytań związanych z uprawnieniami nauczycieli.

Pozdrawiam serdecznie!

Agnieszka Bartosik, dyrektor Grupy Szkoleniowej Edulabor, Pełnomocnik Rektora Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE

 

Tekst odpowiedzi MEN na interpelacje poselską:

„Uczelnie, prowadzą kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach oraz studiach podyplomowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 poz. 131).

Zgodnie z ogólną zasadą przyjętą w rozporządzeniu, określoną w załączniku do rozporządzenia (II. Opis procesu i organizacji kształcenia 1. Kształcenie na studiach)  kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Zasada ta powinna mieć również zastosowanie wobec kształcenia nauczycieli realizowanego na potrzeby szkół funkcjonujących w nowym ustroju szkolnym, wprowadzonym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

W związku z wdrożeniem nowego ustroju szkolnego  uczelnie powinny kształcić  – tak jak dotąd – na studiach pierwszego stopnia przyszłych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, natomiast na studiach drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich  nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek systemu oświaty, w tym również nauczycieli w szkołach podstawowych.

Ad 2

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wynika z konieczności dostosowania wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do:

1)       zakresów kształcenia nauczycieli realizowanego w systemie szkolnictwa wyższego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131),

2)        nowego ustroju szkolnego wprowadzanego od roku szkolnego 2017/2018 na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli realizowanego w trakcie studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów podyplomowych, określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131).

Zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie będą dotyczyły nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów oraz osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.

Pragnę podkreślić, że nauczyciele zachowują swoje kwalifikacje, które nabyli zarówno po ukończeniu studiów podyplomowych oraz kursu kwalifikacyjnego, niezależnie od zatrudnienia w określonej szkole i zmiany zatrudnienia.

Ad 3

Uprzejmie wyjaśniam, że stosownie do obowiązujących przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli[1] studium nauczycielskie jest zakładem kształcenia nauczycieli i osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego zachowują swoje kwalifikacje na mocy obowiązujących przepisów.

 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/


[1]
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1264″

 

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
    Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

    nie zasypiemy Cię mailami

    otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

    © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Projekt zrealizowany przez Tebim.