BARTOSIK & BARTOSIK
×

Biologia i geografia dla nauczycieli – nauczanie przedmiotów

Zgodność ze standardami

Kwalifikacje

Studia trwają 3 semestry i są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są dedykowane nauczycielom, którzy chcą uzyskać merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Biologii i Geografii.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program

Program obejmuje zajęcia z grupy A.3 i E (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

 1. przygotowanie merytoryczne w wymiarze 180 godzin+180 godzin
 2. przygotowanie dydaktyczne w wymiarze 90 godzin +90 godzin
 3. praktykę zawodową w wymiarze 90 godzin+90 godzin

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Cennik i terminy

ROZPOCZĘCIE AKTUALNEJ EDYCJILICZBA SEMESTRÓWCAŁKOWITY KOSZT (WPISOWE+CZESNE) RATYRODZAJ STUDIÓW
PAŹDZIERNIK 202134350TAKkwalifikacyjne

Organizacja zajęć:

15 zjazdów dwudniowych (weekendowych) tj. 5 zjazdów w semestrze

 • semestr 1 – od października – do lutego (X, XI, XII, I, II) – on- line (5 zjazdów)
 • semestr 2 – od marca – do 15 lipca (III, IV, V, VI, VII) – stacjonarny (5 zjazdów)
 • semestr 3 od października – do lutego (X, XI, XII, I, II) – hybrydowy (3 zjazdy stacjonarne + 2 zjazdy on- line)

Uwaga! W przypadku ograniczeń/obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną zjazdy stacjonarne mogą zostać przekształcone w zjazdy zdalne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela trwają nie krócej niż 3 semestry.

Dla kogo ?

Adresat studiów:

Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia  lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć.

Zakończenie studiów

Test zaliczeniowy

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2023 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.