Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

MEDIACJE CYWILNE

Rodzaje konfliktów

OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA (RODZAJE KONFLIKTÓW):

 • spory związane z podziałem majątku i spadku,
 • spory dotyczące ustanowienia alimentów,
 • roszczenia o odszkodowania,
 • konflikty sąsiedzkie,
 • konflikty związane ze wspólnotami mieszkaniowymi,
 • spory gospodarcze np. między wykonawcą a klientem itp.

Korzyści

Korzyści z wyboru mediacji jako formy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w sprawach cywilnych:

 • mediacja cywilna pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym
 • to strony podejmują decyzje odnośnie rozwiązania danej sytuacji
 • istnieje możliwość zatwierdzenia porozumienia mediacyjnego przez sąd i nadania mu klauzuli wykonalności.

Mediacja cywilna może być dla stron alternatywą postępowania sądowego.
Wprowadzona ustawą z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, instytucja mediacji odnosi się do ogółu spraw cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych).

Chcę zgłosić mediację

W celu zainicjowania mediacji należy złożyć wniosek o mediację za pomocą naszego formularza online Formularz zgłoszeniowy mediacji

Możesz też wydrukować wniosek i przesłać go na adres kancelarii WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI Primum Pactum 2021 przedsądowe

Wniosek mogą złożyć obie strony lub tylko jedna strona.

Jeżeli wniosek złożyła jedna strona, mediator Kancelarii Primum Pactum nawiązuje kontakt z drugą stroną w celu zaproszenia do mediacji. Jeśli uzyskamy zgody obu stron mediacji ustalamy dogodne terminy spotkania indywidualnego wstępnego.

Mediacje prowadzimy w salach mediacyjnych w Poznaniu i Kaliszu.

Przewidywany czas kontaktu ze stronami to 48 h od wpłynięcia wniosku

Jeśli nie jesteś pewien czy twoja sprawa ma szansę na rozwiązanie drogą mediacji skonsultuj się z nami telefonicznie. Rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy na wszelkie pytania. Tel. 608 177 070, 660 760 322

Jako członkowie Polskiego Centrum Mediacji pracujemy zgodnie ze standardami PCM oraz z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Pracujemy w parze mediacyjnej. Oznacza to, że w procesie mediacji uczestniczy dwóch mediatorów. Taka procedura prowadzenia mediacji ułatwia komunikację stron i daje mediatorom większą paletę możliwych do zastosowania narzędzi wspierających strony w porozumieniu.

Badania prowadzone przez PCM nad skutecznością mediacji wykazują, że mediacje prowadzone przez parę mediatorów mają wyższą skuteczność i cześciej doprowadzają do  ugody.

Koszty mediacji

Kancelaria Mediacyjna Primum Pactum za przeprowadzenie mediacji pobiera opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 poz. 921).

Cennik:

 • spotkanie indywidualne (wstępne): 123 zł. brutto od Strony za każdą sesję trwającą do 1,5 godziny
 • posiedzenie mediacyjne wspólne: 246 zł. brutto za każdą sesję trwającą do 1,5 godziny (płatne po połowie od każdej ze stron)
 • każda kolejna rozpoczęta godzina sesji: 246 zł. brutto (płatne po połowie od każdej ze stron)
 • koszt mediacji w sprawach, gdzie określona jest wartość sporu – 1% wartości przedmiotu sporu jednak nie więcej niż 2000 zł. za całość postępowania mediacyjnego.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  Współpracujemy z najlepszymi

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.