Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Zasady mediacji

Dobrowolność

Do mediacji przystępuje się dobrowolnie. Strony z własnej woli wyrażają zgodę na udział w mediacji  i w dobrej wierze dążą do rozwiązania konfliktu. W każdym momencie mogą też wycofać się z całego procesu. W żadnym wypadku nie może być zastosowana jakakolwiek forma nacisku czy presji, na którąkolwiek ze stron.

Poufność

Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, a tajność przebiegu mediacji jest chroniona prawnie – w przeciwieństwie do posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne.

Cały przebieg mediacji jest poufny.  Ani strony ani mediator nie mogą wykorzystywać informacji powziętych podczas mediacji w postępowaniu sądowym.

Mediatorzy nie mogą być powoływani na świadków (za wyjątkiem zgodnego wniosku obu stron).

Wszystko co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym, czy posiedzeniach mediacyjnych jest poufne.

Efektem pracy stron jest spisana i podpisana przez nie ugoda, w której zawarte zostają wypracowane ustalenia.

Efektem współpracy mediatora ze stronami jest spisany protokół lub sprawozdanie, zawierające jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały.

Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.

Zasada poufności odnosi się także do sposobu przechowywania dokumentacji dotyczącej mediacji, wytworzonej w trakcie jej trwania.

Bezstronność

Obowiązkiem mediatora jest traktowanie stron równorzędnie. Strony mają równe prawa, a zadaniem mediatora jest utrzymywanie równowagi stron.

Każda strona w mediacji ma się prawo wypowiedzieć i zostać wysłuchaną. Nikt nie jest wygranym ani przegranym procesu mediacyjnego, każdy ma równe prawa, a końcowy efekt ma być akceptowalny dla wszystkich stron sporu.

Neutralność

Mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań. To strony pracują nad porozumieniem. Mediator stara się wypracowane postanowienia urealnić i ukonkretnić. Nie podpowiada stronom własnych rozwiązań, nawet gdyby uznał je za lepsze. Mediator nie narzuca też stronom swojego światopoglądu i wartości.

Akceptowalność

Osoba mediatora jest zaakceptowana przez strony konfliktu. Ta akceptacja umożliwia prowadzenie mediacji w atmosferze zaufania do profesjonalizmu mediatora.

 

 

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
    Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

    nie zasypiemy Cię mailami

    otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

    © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Projekt zrealizowany przez Tebim.