Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

MEDIACJE RODZINNE I ROZWODOWE

Mediacje rodzinne

Obszary mediacji rodzinnych

 • realizacja obowiązku alimentacyjnego, wysokości i płatności,
 • ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem, ustalenia planu opieki rodzicielskiej
 • podział majątku wspólnego

W przypadku mediacji rodzinnych i rozwodowych bardzo ważne jest pokojowe rozwiązanie sporu, ponieważ strony pozostają ze sobą w bliskiej i trwałej relacji ze względu na role rodzicielskie.

W celu zainicjowania mediacji można:

1. Skontaktować się z mediatorami Primum- Pactum pod numerem tel. 608 177 070 lub 660 760 322 

2. Złożyć wniosek o mediację za pomocą naszego formularza online Formularz zgłoszeniowy mediacji

Wniosek mogą złożyć obie strony lub tylko jedna strona.

Przewidywany czas kontaktu ze stronami to 48 h od wpłynięcia wniosku

Jako certyfikowani mediatorzy, członkowie Polskiego Centrum Mediacji pracujemy zgodnie ze standardami PCM oraz z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Pracujemy w parze mediacyjnej. Oznacza to, że w procesie mediacji uczestniczy dwóch mediatorów. Taka procedura prowadzenia mediacji ułatwia komunikację stron i daje mediatorom większą paletę możliwych do zastosowania narzędzi wspierających strony w porozumieniu.

Badania prowadzone przez PCM nad skutecznością mediacji wykazują, że mediacje prowadzone przez parę mediatorów mają wyższą skuteczność i cześciej doprowadzają do  ugody.

Koszty mediacji

Kancelaria Mediacyjna Primum Pactum za przeprowadzenie mediacji pobiera opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 poz. 921).

Cennik:

 • mediacja rodzinna: 450 PLN
 • koszt mediacji w sprawach, gdzie określona jest wartość (np. podział majątku) sporu – 1% wartości przedmiotu sporu jednak nie więcej niż 2000 zł. za całość postępowania mediacyjnego.
Opłata pobierana jest za przeprowadzenie całości postępowania mediacyjnego (niezależnie od jego wyniku). 
W przypadku wypracowania ugody Kancelaria Primum-Pactum przygotowuje pełną dokumentację: 
 • ugodę (4 egzemplarze)
 • protokół, 
 • wnioski do sądu o zatwierdzenie ugody 
Jeśli strony upoważnią mediatora, to składa on pełną dokumentację w Sądzie w celu zatwierdzenia ugody.  
W przypadku braku ugody strony ponoszą koszty przeprowadzonego postępowania i otrzymują protokół z postępowania mediacyjnego.

Korzyści

Korzyści z wyboru mediacji rodzinnej i rozwodowej jako drogi do konstruktywnego rozwiązania konfliktu:

 • Wypracowanie rozwiązania w mediacji trwa krócej niż postępowanie sądowe i wiąże się z nieporównywalnie niższymi kosztami (finansowymi, emocjonalnymi i relacyjnymi)
 • Zazwyczaj mediacja pozwala uniknąć dużych kosztów finansowych i emocjonalnych, związanych z zaognieniem sporu.
 • Mediacja rozwodowa pozwala na kontynuowanie relacji pomiędzy rozstającą się parą w oparciu o więzi i role rodzicielskie, a nie, jak w trakcie trwania związku, małżeńskie.
 • Mediacja rodzinna nie wyklucza korzystania z pomocy innych ekspertów: psychoterapeutów, prawników, psychologów rozwojowych.
 • Mediacja umożliwia poprawę wzajemnego zrozumienia.
 • W mediacji każdy z członków rodziny lub społeczności może zabrać głos, przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia i oczekiwania na przyszłość i one stanowią podstawę wspólnej decyzji.
 • Mediacja daje szansę na to, iż członkowie rodziny ponownie zaczną ze sobą rozmawiać ponieważ mediatorzy pomagają tonować emocje i kierować je na konstruktywne tory; przejść od rozpamiętywania przeszłości do planowania przyszłości.
 • W mediacji strony decydują samodzielnie. W nieformalnej atmosferze, spokojnie i bez pośpiechu mogą gruntownie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i wybrać takie, które najlepiej służą ich rodzinie.

Regulacje prawne mediacji rodzinnych

Mediacje rodzinne w kodeksie postępowania cywilnego zostały uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego w artykułach: 436 kpc, 4452 kpc, 5702 kpc i 1831 kpc.

Zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego istnieje możliwość dokonania ustaleń w drodze mediacji na zgodny wniosek stron przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Zawsze jest to proces dobrowolny, a mediatora obowiązuje poufność, również w stosunku do sądu. W przypadku zawarcia ugody sąd przeprowadza postępowanie, co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.