BARTOSIK & BARTOSIK
×

MEDIACJE RODZINNE I ROZWODOWE

Rodzaje konfliktów

Obszary naszego działania (rodzaje konfliktów):
 • spory o alimenty między rodzicami i dziećmi i między małżonkami, tj. istnienia obowiązku alimentacyjnego, wysokości i płatności,
 • spory o podział majątku wspólnego
 • spory dotyczące ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem, ustalenia planu opieki rodzicielskiej
 • sytuacje konfliktów pomiędzy małżonkami / partnerami
 • konflikty rodzicielskie (spory między rodzicami a dziećmi)

W przypadku mediacji rodzinnych i rozwodowych bardzo ważne jest pokojowe rozwiązanie sporu, ponieważ strony pozostają ze sobą w bliskiej i trwałej relacji.

Od wzajemnie akceptowanego porozumienia zależy często dalsze funkcjonowanie rodziny.

Korzyści

Korzyści z wyboru mediacji rodzinnej i rozwodowej jako drogi do konstruktywnego rozwiązania konfliktu:

 • Wypracowanie rozwiązania w mediacji trwa krócej niż postępowanie sądowe i wiąże się z nieporównywalnie niższymi kosztami (finansowymi, emocjonalnymi i relacyjnymi)
 • Zazwyczaj mediacja pozwala uniknąć dużych kosztów finansowych i emocjonalnych, związanych z zaognieniem sporu.
 • Mediacja rozwodowa pozwala na kontynuowanie relacji pomiędzy rozstającą się parą w oparciu o więzi i role rodzicielskie, a nie, jak w trakcie trwania związku, małżeńskie.
 • Mediacja rodzinna nie wyklucza korzystania z pomocy innych ekspertów: psychoterapeutów, prawników, psychologów rozwojowych.
 • Mediacja umożliwia poprawę wzajemnego zrozumienia.
 • W mediacji każdy z członków rodziny lub społeczności może zabrać głos, przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia i oczekiwania na przyszłość i one stanowią podstawę wspólnej decyzji.
 • Mediacja daje szansę na to, iż członkowie rodziny ponownie zaczną ze sobą rozmawiać ponieważ mediatorzy pomagają tonować emocje i kierować je na konstruktywne tory; przejść od rozpamiętywania przeszłości do planowania przyszłości.
 • W mediacji strony decydują samodzielnie. W nieformalnej atmosferze, spokojnie i bez pośpiechu mogą gruntownie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i wybrać takie, które najlepiej służą ich rodzinie.

Regulacje prawne mediacji rodzinnych

Mediacje rodzinne w kodeksie postępowania cywilnego zostały uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego w artykułach: 436 kpc, 4452 kpc, 5702 kpc i 1831 kpc.

Zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego istnieje możliwość dokonania ustaleń w drodze mediacji na zgodny wniosek stron przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Zawsze jest to proces dobrowolny, a mediatora obowiązuje poufność, również w stosunku do sądu. W przypadku zawarcia ugody sąd przeprowadza postępowanie, co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Chcę zgłosić mediację

W celu zainicjowania mediacji należy złożyć wniosek o mediację za pomocą naszego formularza online Formularz zgłoszeniowy mediacji

Możesz też wydrukować wniosek i przesłać go na adres kancelarii WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI Primum Pactum 2021 przedsądowe

Wniosek mogą złożyć obie strony lub tylko jedna strona.

Jeżeli wniosek złożyła jedna strona, mediator Kancelarii Primum Pactum nawiązuje kontakt z drugą stroną w celu zaproszenia do mediacji. Jeśli uzyskamy zgody obu stron mediacji ustalamy dogodne terminy spotkania indywidualnego wstępnego.

Mediacje prowadzimy w salach mediacyjnych w Poznaniu i Kaliszu.

Przewidywany czas kontaktu ze stronami to 48 h od wpłynięcia wniosku

Jeśli nie jesteś pewien czy twoja sprawa ma szansę na rozwiązanie drogą mediacji skonsultuj się z nami telefonicznie. Rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy na wszelkie pytania. Tel. 608 177 070, 660 760 322

Jako członkowie Polskiego Centrum Mediacji pracujemy zgodnie ze standardami PCM oraz z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Pracujemy w parze mediacyjnej. Oznacza to, że w procesie mediacji uczestniczy dwóch mediatorów. Taka procedura prowadzenia mediacji ułatwia komunikację stron i daje mediatorom większą paletę możliwych do zastosowania narzędzi wspierających strony w porozumieniu.

Badania prowadzone przez PCM nad skutecznością mediacji wykazują, że mediacje prowadzone przez parę mediatorów mają wyższą skuteczność i cześciej doprowadzają do  ugody.

 

Koszty mediacji

Kancelaria Mediacyjna Primum Pactum za przeprowadzenie mediacji pobiera opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 poz. 921).

Koszty mediacji w sprawach karnych  ponosi Skarb Państwa.

Cennik:

 • spotkanie indywidualne (wstępne): 150 zł. od Strony za każdą sesję trwającą do 1,5 godziny
 • posiedzenie mediacyjne wspólne: 250 zł. za każdą sesję trwającą do 1,5 godziny (płatne po połowie od każdej ze stron)
 • każda kolejna rozpoczęta godzina sesji: 250 zł.  (płatne po połowie od każdej ze stron)
 • koszt mediacji w sprawach, gdzie określona jest wartość sporu – 1% wartości przedmiotu sporu jednak nie więcej niż 2000 zł. za całość postępowania mediacyjnego.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2023 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.