Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Pełne uprawnienia logopedy

Kwalifikacje

Studia trwają 4 semestry i są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku, oraz spełniają wymogi regulaminu przyznawania certyfikatu logopedy wydawanego przez Polski Związek Logopedów.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Po ukończeniu studiów podyplomowych Logopedia absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II w placówkach oświatowych pod warunkiem posiadania uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki; podstawa prawna: §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.). Studia przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela  logopedy w placówkach oświatowych:

 • przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne,
 • szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne,
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
 • poradnie społeczno-zawodowe,
 • gabinety logopedyczne,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze.

Absolwent posiada też kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy ogólnego w placówkach ochrony zdrowia.\Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program

Program studiów przygotowanie merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne i praktyczne oraz praktykę.

Wymiar godzin:

Praktyka na kierunku Logopedia wynosi 180 h i składa się z :

 • Praktyki zawodowej kierunkowej logopedycznej w wymiarze 120 godzin
 • Praktyki zawodowej w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin

Cennik i terminy

ROZPOCZĘCIE AKTUALNEJ EDYCJILICZBA SEMESTRÓWCAŁKOWITY KOSZT (WPISOWE+CZESNE)RATYRODZAJ STUDIÓW
26.03.202144200TAKkwalifikacyjne

Realizacja studiów:

Obecnie wszystkie zajęcia odbywają się w systemie zdalnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Kształcenie on-line realizowane przez EDULABOR realizuje efekty kształcenia.

Dla kogo ?

Adresaci  studiów:

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający tzw. „przygotowanie pedagogiczne”)

lub

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Zakończenie studiów

Zaliczenie
przedmiotów

Zaliczenie praktyk

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

 

 

 

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.