Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Język polski jako język obcy – nauczanie przedmiotu

Zdobądź nowy zawód !

Kwalifikacje

Celem – studiów Nauczanie języka polskiego jako obcego jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia kolejnego przedmiotu. Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego za granicą oraz w kraju, w szkołach wszystkich szczebli oraz innych placówkach oświatowych, które zajmują się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Uczestnicy zostaną  przygotowani do specyfiki nauczania języka polskiego pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych, oraz zdobędą narzędzia skutecznego organizowania, prowadzenia działań dydaktycznych oraz ewaluacji postępów w nauce uczniów i kursantów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych grup.

Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności min. w zakresie:

 • Samodzielnego konstruowania kursu językowego
 • Tworzenia planów dydaktycznych dobranych do potrzeb uczących się
 • Dostosowania strategii nauczania do potrzeb odbiorców na różnych etapach procesu kształcenia językowego
 • Samodzielnego przygotowania, organizowania i realizowania procesu dydaktycznego
 • Wspierania samodzielności uczących się w poszerzaniu wiedzy
 • Oceniania postępów uczących się stosując różne sposoby ewaluacji
 • Wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, w tym platformy e-learningowe

Program

 • Studia trwają 3 semestry i są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku. Program obejmuje zajęcia z grupy A.3 i E (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:
  1. przygotowanie merytoryczne w wymiarze 180 godzin
  2. przygotowanie dydaktyczne w wymiarze 90 godzin
  3. praktykę zawodową w wymiarze 90 godzin

  Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Cennik i terminy

ROZPOCZĘCIE AKTUALNEJ EDYCJILICZBA SEMESTRÓWCAŁKOWITY KOSZT (WPISOWE+CZESNE)RATYRODZAJ STUDIÓW
26.03.202133150TAKkwalifikacyjne

Realizacja studiów:

Obecnie wszystkie zajęcia odbywają się w systemie zdalnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Kształcenie on-line realizowane przez EDULABOR realizuje efekty kształcenia.

Dla kogo ?

 • Adresat studiów:

  Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia  lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć.

Zakończenie studiów

Test zaliczeniowy

Zaliczenie praktyk

Prezentacja działań praktycznych wynikających z roli nauczyciela

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.