Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

O Nas

Mediatorzy Kancelarii Primum Pactum

Mediatorzy

 

Agnieszka Bartosik 

Mediatorka w sprawach:

 • cywilnych
 • karnych
 • rodzinnych
 • rozwodowych
 • gospodarczych
 • pracowniczych
 • wewnątrzorganizacyjnych

Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Kaliszu,  wykładowca akademicki, terapeutka pedagogiczna, doradca zawodowy.

Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego EDULABOR w Kaliszu. Pełnomocnik Rektora Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej szkoły społeczno Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.

Szkolenia specjalistyczne:

 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach karnych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach cywilnych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach gospodarczych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w zakresie mediacji w postępowaniu z prawa pracy (mediacji pracowniczych) i mediacji w organizacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji i pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pracy terapeutycznej.

 

 

Andrzej Bartosik   

Mediator w sprawach:

 • cywilnych
 • karnych
 • rodzinnych
 • rozwodowych
 • gospodarczych
 • pracowniczych
 • wewnątrzorganizacyjnych

Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Kaliszu,  Profesjonalny Certyfikowany Mentor i Coach Biznesowy, terapeuta RTZ, coach life, trener, wykładowca akademicki, doradca zawodowy, pracownik naukowo – dydaktyczny WWSSE, właściciel Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego EDULABOR w Kaliszu. Członek EMCC Poland.

Posiada 20 letnie doświadczenie pracy w dużej firmie korporacyjnej na stanowisku kierowniczym. Od 2011 roku współpracuje z uczelniami wyższymi dzieląc się swoim doświadczaniem jako wykładowca i szkoleniowiec.

Posiada prestiżowy tytuł Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy uzyskany w programie akredytowanym EMCC EQA na poziomie Practitioner oraz tytuł Certyfikowany Profesjonalny Mentor Biznesowy.

Szkolenia specjalistyczne:

 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach karnych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach cywilnych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach gospodarczych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w zakresie mediacji w postępowaniu z prawa pracy (mediacji pracowniczych) i mediacji w organizacji.

Wieloletnie doświadczenie w pracy menadżerskiej w przemyśle i wykształcenie techniczne jest ważnym atutem w mediacjach gospodarczych, pracowniczych i biznesowych.

Jak pracujemy ?

Jesteśmy zawodowymi mediatorami wpisanymi na listę stałych mediatorów Sądów Okręgowych w Poznaniu i Kaliszu oraz członkami Polskiego Centrum Mediacji oddział w Warszawie (największej w Polsce organizacji zrzeszającej profesjonalnych mediatorów). Pracujemy zgodnie ze standardami PCM oraz z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prowadzimy oddziały Kancelarii w Poznaniu i Kaliszu.

W pracy mediacyjnej wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie związane z pracą z ludźmi, ułatwianiem komunikacji i pracą z narzędziami wspierającymi klientów.

Naszym wyróżnikiem jest praca w parze mediacyjnej. Oznacza to, że w procesie mediacji uczestniczy dwóch mediatorów. Taka procedura prowadzenia mediacji ułatwia komunikację stron i daje mediatorom większą paletę możliwych do zastosowania narzędzi wspierających strony w porozumieniu.

Badania prowadzone przez PCM nad skutecznością mediacji wykazują, że mediacje prowadzone przez parę mediatorów mają wyższą skuteczność i cześciej doprowadzają do  ugody.

Regulacje prawne zawodu mediatora

Nasza pracę regulują poniższe akty prawne:

W sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych:

 • Kodeks postępowania cywilnego – artykuły: 10, 981, 103, 109, 1831-15, 187, 210, 394;
 • Ustawa z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
 • artykuły: 5, 23, 24, 79, 93, 95;
 • Ustawa z 10.09.2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów ( Dz. U. z 13.10. 2015r. , poz. 1595
 • Ustawa z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 133 z późn. zm.) artykuły : 16 a, 157 a- 157 f;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.01.2016r.w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów ( Dz. U. z 28.01.2016r., poz. 122)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 30.12.2015r.) artykuły: 10 ust. 3, 11 pkt 12 i 15, 61 ust. 1 pkt 3, § 132-143
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (  Dz. U. z 28.06.2016r. , poz. 921)

W sprawach karnych i wykroczeniowych:

 • Ustawa z 6.06.1997r. – Kodeks postępowania karnego( Dz. U. z 4.08.1997r., Nr 62, poz.555 z późn. zm.): Artykuły : 23a; 40 § 1 pkt.10; 107 § 3 i 4; 178 a; 492 §2; 493; 618 §1 pkt.8; 619 §2;
 • Ustawa z 6.06.1997r. – Kodeks karny( Dz. U. z 2.08.1997r., Nr 64, poz. 729 z późn. zm.): Artykuły : 53 § 3; 66; 69;
 • Ustawa z 24.08.2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 395 z późn. zm.): Artykuły: 8 ( w zw. z art. 23a kpk); 38( w zw. z art. 107 § 3i 4 kpk), 16( z zw. z art. 40 §1 pkt 10 kpk);
 • U stawa z 6.06.1997r. – Kodeks karny wykonawczy ( Dz. U. z 5.08.1997r. , Nr 90, poz. 557 z późn. zm.): Artykuł: 162 § 1
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.05.2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( Dz. U. z 25.05.2015r. poz. 716);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.06.2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 663)

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.