PRIMUM-PACTUM
×

Chemia dla nauczycieli – nauczanie przedmiotu

EDULABOR - pewność kwalifikacji

Kwalifikacje

Studia trwają 3 semestry i są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

Uzyskane kwalifikacje – uprawnienia do nauczania przedmiotu chemia.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Absolwent studiów wyższych I stopnia jest uprawniony do nauczania chemii w szkole podstawowej.

Absolwent studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich jest uprawniony do nauczania chemii w liceum, technikum i szkole zawodowej oraz branżowej.

Program

Program obejmuje zajęcia z grupy A.3 i E (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

  1. przygotowanie merytoryczne w wymiarze 180 godzin
  2. przygotowanie dydaktyczne w wymiarze 90 godzin
  3. praktykę zawodową w wymiarze 90 godzin

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Dla kogo?

Adresat studiów:

Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia  lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć.

Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje nauczycielskie (przygotowanie pedagogiczne).

Cennik i terminy

Rozpoczęcie aktualnej edycjiLiczba semestrówCałkowity koszt (wpisowe + czesne)Możliwość płatności w ratachRodzaj studiów
03.202133150takkwalifikacyjne

Realizacja studiów: studia w naborze wiosna 2021 odbywają się w systemie on-line lub systemie hybrydowym. Organizacja zajęć uzależniona jest od obecnej sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na ten moment wszystkie zajęcia odbywają się ON-LINE. Kształcenie on-line realizuje efekty kształcenia.

Zakończenie studiów

Zaliczenie
przedmiotów

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

nie zasypiemy Cię mailami

otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

© 2021 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.