Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

MEDIACJE BIZNESOWE I PRACOWNICZE

Rodzaje konfliktów

OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA – (RODZAJE KONFLIKTÓW) m.in.:

 • konflikty pomiędzy pracownikami wszelkiego szczebla
 • nieporozumienia pomiędzy pracownikami i ich szefami dotyczące spraw takich jak ocena pracy, dyscyplina, organizacja pracy, zachowania niepożądane w miejscu pracy itp.
 • spory z obszaru prawa praca,
 • spory wynikające z nie satysfakcjonującego sposobu rozwiązania umowy o pracę,
 • spory związanych z wypowiedzenia  zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny
 • spory wynikających z naruszenia zasad równego traktowania w miejscu pracy, tj. wszelkich form dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu.
 • konflikty pomiędzy zespołami
 • konflikty wewnątrz zespołów
 • przewlekłe konflikty pomiędzy menadżerami każdego szczebla zarządzania
 • spory pomiędzy firmami / instytucjami
 • sprawy sporne związane z brakiem satysfakcji klienta

Korzyści

Korzyści dla biznesu (firm, instytucji) płynące z wyboru mediacji jako metody konstruktywnego rozwiązania konfliktu:

 • Pełny wpływ na ostateczne rozwiązania – strony same decydują na co ostatecznie wyrażają zgodę a tym samym mają poczucie „wygranej”.
 • Rozmowa z kontrahentem lub partnerem biznesowym w neutralnym miejscu, poufnej i przyjaznej atmosferze – poza sądem, w siedzibie mediatora.
 • Uniknięcie kosztów sądowych oraz oszczędność czasu – mediacja rozpoczyna się niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez obie strony a jej całkowite koszty są  zdecydowanie niższe niż koszty procesu sadowego. Koszty mediacji strony pokrywają po połowie, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
 • Ustalenie w procesie mediacji ważnych dla stron elementów ugody tj. terminy zapłat lub konkretne terminy podjęcia działań. Strony nie muszą czekać na uprawomocnienia, odwołania lub kolejne posiedzenia sądu.
 • Mediacja nie tylko rozwiązuje aktualny  spór ale także może ustalić dalsze zasady współpracy  z kontrahentem  na przyszłość.
 • spokojnej atmosferze strony mogą wyrazić swoje uczucia, intencje i potrzeby, zadbać o dobre zrozumienie przez drugą stronę oraz poznać perspektywę  rozmówcy.
 • Wybór drogi mediacji jest wyrazem dbałości stron o renomę firmy, instytucji – mediacja ma charakter poufny. Strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich poruszanych kwestii. Wiedza pozyskana przez strony w drodze mediacji nie może być użyta w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Nasz wpływ na firmę/instytucję, w której prowadzimy mediacje biznesowe i pracownicze:

 • pomagamy stronom określić ich problemy i interesy
 • wdrażamy proces w wyniku, którego wypracowane są rozwiązania umożliwiające porozumienie w zgodzie z procedurami i polityką firmy
 • wypracowujemy sposoby dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji w firmie

Chcę zgłosić mediację

W celu zainicjowania mediacji należy złożyć wniosek o mediację za pomocą naszego formularza online Formularz zgłoszeniowy mediacji

Możesz też wydrukować wniosek i przesłać go na adres kancelarii WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI Primum Pactum 2021 przedsądowe

Wniosek mogą złożyć obie strony lub tylko jedna strona.

Jeżeli wniosek złożyła jedna strona, mediator Kancelarii Primum Pactum nawiązuje kontakt z drugą stroną w celu zaproszenia do mediacji. Jeśli uzyskamy zgody obu stron mediacji ustalamy dogodne terminy spotkania indywidualnego wstępnego.

Mediacje prowadzimy w salach mediacyjnych w Poznaniu i Kaliszu.

Przewidywany czas kontaktu ze stronami to 48 h od wpłynięcia wniosku

Jeśli nie jesteś pewien czy twoja sprawa ma szansę na rozwiązanie drogą mediacji skonsultuj się z nami telefonicznie. Rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy na wszelkie pytania. Tel. 608 177 070, 660 760 322

Jako członkowie Polskiego Centrum Mediacji pracujemy zgodnie ze standardami PCM oraz z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Pracujemy w parze mediacyjnej. Oznacza to, że w procesie mediacji uczestniczy dwóch mediatorów. Taka procedura prowadzenia mediacji ułatwia komunikację stron i daje mediatorom większą paletę możliwych do zastosowania narzędzi wspierających strony w porozumieniu.

Badania prowadzone przez PCM nad skutecznością mediacji wykazują, że mediacje prowadzone przez parę mediatorów mają wyższą skuteczność i cześciej doprowadzają do  ugody.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.