Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Pedagogika resocjalizacyjna

Wykładowcy - praktycy

Kwalifikacje

Kwalifikacje:

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz poszerzenia kompetencji teoretycznych i praktycznych w zakresie wyspecjalizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzyskają także kwalifikacje formalne uprawniające do pracy w obszarze resocjalizacji  zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia MEN  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powyższa specjalność umożliwia zatrudnienie m.in. w:

 • Schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,
 • Pogotowiach opiekuńczych,
 • Ośrodkach socjoterapii,
 • Młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • Aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • Domach dziecka,
 • Świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych,
 • W sądach – w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora ,
 • Domach pomocy społecznej,
 • Szkołach i placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych) określonej rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach), oraz wielu innych instytucjach z obszaru profilaktyki, terapii i resocjalizacji.

Program

Program

rogram obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3.  (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)

Cennik i terminy

ROZPOCZĘCIE AKTUALNEJ EDYCJILICZBA SEMESTRÓWCAŁKOWITY KOSZT (WPISOWE+CZESNE)RATYRODZAJ STUDIÓW
26.03.202133150TAKkwalifikacyjne

Realizacja studiów:

Obecnie wszystkie zajęcia odbywają się w systemie zdalnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Kształcenie on-line realizowane przez EDULABOR realizuje efekty kształcenia.

Dla kogo ?

Wymagania od kandydata : wykształcenie wyższe I-go lub I i II – go stopnia.

Zakończenie studiów

Zaliczenie
przedmiotów

Zaliczenie praktyk

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.