Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Dlaczego mediacje?

Krótki czas

Postępowania sądowe trwają długo i mogą być bardzo czasochłonne.

Wg Raportu Doing Bussines in Poland dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wraz z egzekwowaniem umów, trwa średnio 512 dni.

Mediacje przynoszą szybkie rezultaty. Postępowania mediacyjne zwykle kończą się w  7-30 dni.

Większość sporów strony rozwiązują w ciągu jednej lub dwóch sesji wspólnych. Strony wraz z mediatorem decydują o terminie spotkań i umawiają się na dogodny dla nich termin.

Skuteczność

Badania Cornell University wyraźnie wskazują na wysoką skuteczność mediacji.

W Stanach Zjednoczonych 90% sądów okręgowych w pierwszej kolejności. stosuje procedury alternatywnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów/ ADR/ z mediacją na czele.

Największe amerykańskie korporacje i kancelarie prawne podpisały zobowiązania o stosowaniu mediacji w sporach.

Ponad 98 % sporów sądowych prowadzonych w sądach USA kończy się zawarciem ugody.

Mediacje są również niezwykle skuteczne w przypadku środowiska pracy. Aż 89% amerykańskich korporacji stosuje mediacje.

Niski koszt

Koszty mediacji są dużo niższe niż w postępowaniu sądowym i łatwe do skalkulowania – w przeciwieństwie do kosztów procesu sądowego, które są zwykle wysokie i często rosną wraz z zaostrzaniem konfliktu i kolejnymi etapami sądowych rozstrzygnięć.

Więcej zalet...

 • Profesjonalny mediator potrafi poprowadzić do przełamania barier blokujących porozumienie.
 • W sprawach sadowych zatwierdzenie ugody przez sąd pozwala na odzyskanie od 75 do 100% kosztów sądowych.
 • Ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc postanowienia sądowego, zarówno w sprawach prowadzonych w trakcie procesu sądowego jak i poza nim.
 • Strony zawsze stawiane są na równorzędnej pozycji

Mediacje vs Rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej:

Mediacje Sąd
Kto decyduje? Strony konfliktu- czyli sami decydujecie o sobie! Sędzia- ktoś inny decyduje o waszych sprawach!
Czas postępowania Krótki (zwykle 1-3 sesje) Długi
Koszty postępowania Niskie, przewidywalne (strony znają z góry koszt mediacji) Wysokie, często rosną nieprzewidywalnie wraz z zaostrzaniem konfliktu i kolejnymi etapami rozstrzygnięć sądowych. Mogą pojawić się dodatkowe koszty.
Rezultat postępowania Win- Win  (wygrana-wygrana).

Każda ze stron wygrywa.

Win-Lose (wygrana-przegrana).

Zawsze jedna ze stron przegrywa w sporze.

Wynik postępowania Rozwiązanie zamiast rozstrzygnięcia!

Strony sporu same wypracowują rozwiązanie, które jest rezultatem rozmów i uzgodnień obu stron i jest przez nie zaakceptowane.

W ugodzie nie może znaleźć się nic, na co nie wyrażą zgody obie strony.

Strony otrzymują wyrok (rozstrzygnięcie) – jest on wiążący i obowiązujący, mimo że może się zdarzyć ich nie zadowala żadnej ze stron uczestniczących w sporze.

 

Możliwość komunikacji między stronami w trakcie postępowania Swobodna, wspierana przez mediatora, pozwalająca na poznanie wzajemnych emocji i stanowisk Bardzo sformalizowana, ograniczona
Jawność postępowania Zasada poufności obowiązuje mediatora i strony mediacji, sesje są niejawne. Posiedzenia co do zasady są jawne (na rozprawie może pojawić się każdy w roli publiczności)
Komfort stron sporu, poziom stresu Mediator dba o komfort stron począwszy od walorów sali mediacyjnej aż do działań mediatora obniżających stres i zapewniających poczucie bezpieczeństwa obu stronom. Sformalizowanie rozprawy jest stresujące dla stron konfliktu, brak poczucia komfortu i bezpieczeństwa.
Relacje stron po zakończeniu postępowania Duża szansa na zachowanie relacji lub ich naprawienie, kontynuowanie komunikacji. Wyrok powoduje, że strona przegrana i wygrana mają dużo mniejsze szanse na kontynuację dobrej relacji.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.