Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Przebieg mediacji

Zgłoszenie mediacji

KROK 1: Zgłoszenie sprawy do mediacji – kontakt z Kancelarią Mediacyjną Primum Pactum

W celu zainicjowania mediacji należy złożyć wniosek o mediację za pomocą naszego formularza online Formularz zgłoszeniowy mediacji

Możesz też wydrukować wniosek i przesłać go na adres kancelarii WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI Primum Pactum 2021 przedsądowe

Wniosek mogą złożyć obie strony lub tylko jedna strona.

Jeżeli wniosek złożyła jedna strona, mediator Kancelarii Primum Pactum nawiązuje kontakt z drugą stroną w celu zaproszenia do mediacji. Jeśli uzyskamy zgody obu stron mediacji ustalamy dogodne terminy spotkania indywidualnego wstępnego.

Mediacje prowadzimy w salach mediacyjnych w Poznaniu i Kaliszu.

Kto może zgłosić mediację?

W przypadku mediacji cywilnych (rozwodowe, rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd.):

 • Sąd okręgowy i rejonowy (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego)
 • zgłoszenia osób prywatnych (do mediatora można zgłosić się zarówno przed postępowaniem sądowym jak i w trakcie jego trwania)
 • zgłoszenia firm, instytucji

Mediacje karne – kierowane są wyłącznie z sądów (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego), prokuratury, policji .

Spotkania indywidualne (wstępne)

KROK 2. Spotkania wstępne indywidualne – każda ze stron spotyka się indywidualne z mediatorami

Po uzyskaniu zgody na mediacje od obu stron sporu, spotykamy się z każdą ze stron osobno.

Celem spotkań wstępnych jest poznanie przedmiotu sporu przez mediatorów, zapoznanie stron z przebiegiem mediacji i przygotowanie ich do spotkania wspólnego.

Strony potwierdzają dobrowolność swojego uczestnictwa w mediacji.
Mediator dowiaduje się o tym, co jest przedmiotem sporu oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację, a także jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.

Uwaga! Istnieje możliwość prowadzenia spotkania z wykorzystaniem narzędzi on- line.

Posiedzenie mediacyjne (wspólne)

KROK 3. Posiedzenie mediacyjne wspólne – strony sporu wraz z mediatorami spotykają się na sesji mediacyjnej.

Spotkanie ma na celu udrożnienie komunikacji i poszukiwanie przez strony porozumienia, które może skutkować podpisaniem ugody mediacyjnej między stronami.

W trakcie sesji mediacyjnych, trwających zwykle od 1,5 do 2 godzin strony wyjaśniają sobie najważniejsze dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi.

Mediatorzy stosują podczas mediacji wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności), ułatwiających stronom komunikację.

Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia, bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) – podpisują ugodę.

Liczba sesji mediacyjnych wspólnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 1 do 4 spotkań.

Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej – wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron, będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron.

Uwaga! Istnieje możliwość prowadzenia sesji z wykorzystaniem narzędzi on- line.

Ugoda mediacyjna

KROK 4. Ugoda mediacyjna – mediacje mogą kończyć się zawarciem ugody, brakiem ugody, lub ugodą częściową.

Ugoda stanowi odrębny, istotny etap  postępowania mediacyjnego. Na tym etapie niezwykle ważną rolę pełnią mediatorzy, którzy zobowiązani są dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia.

Ugoda to ustalenia, które wypracowały i zaakceptowały w trakcie trwania mediacji obie strony. Ma ona formę pisemnego porozumienia. Jest ono honorowane przez Sąd i zawiera wyłącznie postanowienia pomediacyjne, co daje gwarancję zachowania poufności postępowania.

Ugoda, po jej zatwierdzeniu, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i jako tytuł wykonawczy stanowi podstawę egzekucji komorniczej.

Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który skierował sprawę do mediacji, w celu arbitralnego rozstrzygnięcia. W przypadku mediacji tzw. “prywatnych”  stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc w uświadomieniu innych możliwości i alternatyw.

Złożenie ugody w sądzie

KROK 5:  Złożenie przez mediatorów ugody w sądzie

Mediatorzy przygotowują pełną dokumentację i składają ugodę w sądzie w celu jej zatwierdzenia i nadania klauzuli wykonalności, jeżeli strony z takim wnioskiem do mediatora wystąpią.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.