Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Współpraca z firmami

Jako zawodowi mediatorzy w sprawach gospodarczych, biznesowych i pracowniczych współpracujemy z firmami i instytucjami wspierając ich w obszarze rozwiązywania konfliktów.

Obecnie mediacja jest bardzo często stosowana jako metoda rozwiązywania konfliktów w organizacjach.

Szczególną zaletą tego rozwiązania jest wysoka skuteczność, którą potwierdzają liczne badania (np. Cornell University).

Największe amerykańskie korporacje stosują procedury mediacji w sporach (aż 89% amerykańskich dużych firm i organizacji stosuje mediacje).

Mediacje są niezwykle skuteczne w przypadku środowiska pracy.

Będąc członkami Polskiego Centrum Mediacji pracujemy zgodnie ze standardami PCM oraz z Kodeksem Etycznym Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Pracujemy w parze mediacyjnej. Oznacza to, że w procesie mediacji uczestniczy dwóch mediatorów. Taka procedura prowadzenia mediacji ułatwia komunikację stron i daje mediatorom większą paletę możliwych do zastosowania narzędzi wspierających strony w porozumieniu.

Badania prowadzone przez PCM nad skutecznością mediacji wykazują, że mediacje prowadzone przez parę mediatorów mają wyższą skuteczność i cześciej doprowadzają do  ugody.

Jak współpracujemy z firmami?

Kancelaria Mediacyjna Primum Pactum realizuje dwa modele współpracy z firmami i instytucjami.

 1. Mediacja doraźna – firma/instytucja zgłasza się do nas z konkretnym konfliktem i zamawia usługi mediacyjne.
 2. Porozumienie o opiece mediacyjnej – firma/instytucja współpracuje z Kancelarią Mediacyjną Primum Pactum na podstawie porozumienia o opiece mediacyjnej.

Korzyści z  porozumienia o opiece mediacyjnej:

 • pierwszeństwo w ustalaniu dogodnych terminów mediacji
 • stały rabat dla partnerów
 • roczne sprawozdania dla partnerów w formie analizy i wniosków z pojawiających się w firmie/ instytucji sytuacji konfliktowych 
 • stała współpraca z profesjonalnymi mediatorami

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przedstawieniem oferty  O OPIECE MEDIACYJNEJ dla firm i instytucji zapraszamy do kontaktu.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem,  przedstawimy atuty mediacji i możliwości jej wykorzystania  w Państwa firmie oraz korzyści ze współpracy z mediatorami. Odpowiemy również na wszelkie pytania.

Zapraszamy do kontaktu mailowego: kancelaria@primum-pactum.pl

lub telefonicznego: +48 660 760 322

Korzyści dla firm

Korzyści dla biznesu (firm, instytucji) płynące z wyboru mediacji jako metody konstruktywnego rozwiązania konfliktu:

 • Pełny wpływ na ostateczne rozwiązania – strony same decydują na co ostatecznie wyrażają zgodę a tym samym mają poczucie „wygranej”.
 • Rozmowa z kontrahentem lub partnerem biznesowym w neutralnym miejscu, poufnej i przyjaznej atmosferze – poza sądem, w siedzibie mediatora.
 • Uniknięcie kosztów sądowych oraz oszczędność czasu – mediacja rozpoczyna się niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez obie strony a jej całkowite koszty są  zdecydowanie niższe niż koszty procesu sadowego. Koszty mediacji strony pokrywają po połowie, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
 • Ustalenie w procesie mediacji ważnych dla stron elementów ugody tj. terminy zapłat lub konkretne terminy podjęcia działań. Strony nie muszą czekać na uprawomocnienia, odwołania lub kolejne posiedzenia sądu.
 • Mediacja nie tylko rozwiązuje aktualny  spór ale także może ustalić dalsze zasady współpracy  z kontrahentem  na przyszłość.
 • spokojnej atmosferze strony mogą wyrazić swoje uczucia, intencje i potrzeby, zadbać o dobre zrozumienie przez drugą stronę oraz poznać perspektywę  rozmówcy.
 • Wybór drogi mediacji jest wyrazem dbałości stron o renomę firmy, instytucji – mediacja ma charakter poufny. Strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich poruszanych kwestii. Wiedza pozyskana przez strony w drodze mediacji nie może być użyta w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Nasz wpływ na firmy

Nasz wpływ na firmę/instytucję, w której prowadzimy mediacje biznesowe i pracownicze:

 • pomagamy stronom określić ich problemy i interesy
 • wdrażamy proces w wyniku, którego wypracowane są rozwiązania umożliwiające porozumienie w zgodzie z procedurami i polityką firmy
 • wypracowujemy sposoby dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji w firmie

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.