Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Collegium Da Vinci

collegiumCollegium da Vivci w Poznaniu jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Polsce. Swoją dzisiejszą, silną pozycję na rynku edukacyjnym zawdzięcza ponad 15-letniej tradycji oraz bogatej, innowacyjnej ofercie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Co wyróżnia CDV?
 • Nowatorski program studiów opracowany we współpracy z instytucjami i firmami z Polski i zagranicy.
 • Przewaga zajęć praktycznych prowadzonych przez cenionych profesjonalistów i potencjalnych pracodawców, dzięki czemu na bieżąco możesz konfrontować zdobytą wiedzę z praktyką.

Część zajęć prowadzonych jest w formie wykładów on-line lub e-learningu. A to oznacza, że możesz brać aktywny udział w zajęciach nie wychodząc z domu.

W obecnych czasach nie sztuką jest ukończyć studia podyplomowe w określonym kierunku. Najistotniejszy jest świadomy wybór uczelni reprezentującej wysokie standardy i pewność uzyskanych kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wszystkie powyższe argumenty przemawiają za wyborem Collegium Da Vinci w Poznaniu jako innowacyjnego, doświadczonego i rzetelnego organizatora studiów.

Organizacja studiów:
 • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 17.00.
 • Zajęcia w ramach I lub III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu i sierpniu, w dni powszednie.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest 80% obecności na zajęciach oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego.  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest:
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
Ostateczna ocena na świadectwie jest średnią następujących ocen cząstkowych:
 • 50% stanowi średnią ocen ze wszystkich egzaminów określonych na danym kierunku,
 • 50% stanowi ocenę uzyskaną w egzaminie końcowym

Zapraszamy serdecznie!

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.