Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i niepełnosprawnością wzrokową – surdopedagogika i tyflopedagogika

Certyfikat kompetencji - język migowy

Kwalifikacje

Studia trwają 3 semestry i są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku. 

Kwalifikacje: Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i niepełnosprawnością wzrokową – surdopedagogika i tyflopedagogika absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Jest przygotowany merytorycznie i metodycznie do pracy z osobami niesłyszącymi, z niedosłuchem oraz sprzężoną niepełnosprawnością słuchową oraz do pracy z osobami niewidzącymi, niedowidzącymi oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową. Zna organizację i specyfikę kształcenia w tym zakresie. Posługuje się podstawami języka migowego. Podstawa prawna: §23, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

UWAGA! W ramach studiów słuchacze odbywają 60 godzinny kurs języka migowego – certyfikat kompetencji.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program

Program obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3.  (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin + 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin + 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin + 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Dla kogo?

Adresaci  studiów: 

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający tzw. „przygotowanie pedagogiczne”)

Lub

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Cennik i terminy

ROZPOCZĘCIE AKTUALNEJ EDYCJILICZBA SEMESTRÓWCAŁKOWITY KOSZT (WPISOWE+CZESNE)RATYRODZAJ STUDIÓW
26.03.202133965TAKkwalifikacyjne + certyfikat

Zakończenie studiów

Zaliczenie
przedmiotów

Test zaliczeniowy

Zaliczenie praktyk

Portfolio

Praca końcowa

Prezentacja działań praktycznych wynikających z roli nauczyciela

Egzamin końcowy

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Zadaj pytanie

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  Współpracujemy z najlepszymi

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.