Kancelaria Mediacyjna Primum-Pactum BARTOSIK & BARTOSIK
×

Mediacja jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Data dodania: 20 grudnia 2021

Autor wpisu: Andrzej Bartosik

Zapewnienie przez pracodawcę dobrej i sprawnej komunikacji w organizacji znacząco wpływa na jej funkcjonowanie. Wiele występujących w organizacji problemów i konfliktów jest spowodowanych nieefektywną komunikacją.

Jednak gdy dojdzie już do sytuacji konfliktowej w miejscu pracy bardzo ważne jest, aby skutecznie rozwiązywać sytuacje trudne z nastawieniem na polubowne sposoby uzyskiwania porozumienia. Takie podejście pozwala budować w firmie kulturę konstruktywnej, otwartej i wspierającej komunikacji.

Konflikty (spory) w stosunkach pracowniczych mogą być indywidualne lub zbiorowe.

Ze sporami indywidualnymi mamy do czynienia znacznie częściej niż ze zbiorowymi.
Przedmiotem sporu indywidualnego mogą być :

 • konflikty pomiędzy pracownikami wszelkiego szczebla
 • nieporozumienia pomiędzy pracownikami i ich szefami dotyczące spraw takich jak ocena pracy, dyscyplina, organizacja pracy, zachowania niepożądane w miejscu pracy itp.
 • spory z obszaru prawa praca,
 • spory wynikające z nie satysfakcjonującego sposobu rozwiązania umowy o pracę,
 • spory związanych z wypowiedzenia  zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny
 • spory wynikających z naruszenia zasad równego traktowania w miejscu pracy, tj. wszelkich form dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu.
 • konflikty pomiędzy zespołami
 • konflikty wewnątrz zespołów
 • przewlekłe konflikty pomiędzy menadżerami każdego szczebla zarządzania
 • spory pomiędzy firmami / instytucjami
 • sprawy sporne związane z brakiem satysfakcji klienta

Spory indywidualne mogą być rozwiązywane w następujący sposób:

 • pracownik ma prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem (art. 242 § 1 k.p.)
  Niestety jest to najczęstszy sposób rozstrzygania sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jest to proces długotrwały (średni czas trwania postępowania w sądzie I instancji wynosi ponad 10 miesięcy) i kosztowny. Często sprawa w sądzie prowadzi do zaostrzenia konfliktu pomiędzy stronami, polaryzacji stanowisk.
 • mediacja wewnątrzorganizacyjna prowadzona przez profesjonalnego mediatora  – dbający o interes firmy i jej wizerunek pracodawcy, coraz chętniej sięgają po pomoc doświadczonego mediatora. Mediacje pracownicze – wewnątrzorganizacyjne mają nie tylko zażegnać konflikt, ale również odbudować dobre i konstruktywne relacje, które są wartością firmy i jej fundamentem. Profesjonalny mediator jest osobą z zewnątrz, która ma atrybut całkowitej bezstronności. Warsztat pracy mediatora wspiera strony konfliktu w osiągnięciu porozumienia. Konflikt najczęściej udaje się rozwiązać w jego początkowej fazie.  Firmy zyskują współpracującego z nimi mediatora, który jest godny zaufania, pracuje zgodnie z kodeksem etycznym pracy mediatora oraz ze standardami. Stała współpraca firmy z zawodowym mediatorem i standardy rozwiązywania konfliktów w organizacji budują wizerunek otwartego i odpowiedzialnego pracodawcy. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ KANCELARIĄ MEDIACYJNĄ
 • mediacja prowadzona przez mediatora wewnętrznego  – Coraz częstszym rozwiązaniem stosowanym w zakładach pracy jest ustanowienie mediatorem jednego z pracowników. Tak osoba powinna zostać profesjonalnie przeszkolona, aby była w stanie skutecznie prowadzić proces mediacyjny. Firma zyskuje w ten sposób mediatora, który jest zawsze na miejscu i umiejętnie dostrzeże spór jeszcze u jego podstaw, dzięki czemu będzie mogła go skutecznie zażegnać zanim się on rozwinie. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MEDIATORÓW WEWNĘTRZNYCH

Korzyści dla biznesu (firm, instytucji) płynące z wyboru mediacji jako metody konstruktywnego rozwiązania konfliktu:

 • Pełny wpływ na ostateczne rozwiązania – strony same decydują na co ostatecznie wyrażają zgodę a tym samym mają poczucie „wygranej”.
 • Rozmowa z kontrahentem lub partnerem biznesowym w neutralnym miejscu, poufnej i przyjaznej atmosferze – poza sądem, w siedzibie mediatora.
 • Uniknięcie kosztów sądowych oraz oszczędność czasu – mediacja rozpoczyna się niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez obie strony a jej całkowite koszty są  zdecydowanie niższe niż koszty procesu sadowego. Koszty mediacji strony pokrywają po połowie, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
 • Ustalenie w procesie mediacji ważnych dla stron elementów ugody tj. terminy zapłat lub konkretne terminy podjęcia działań. Strony nie muszą czekać na uprawomocnienia, odwołania lub kolejne posiedzenia sądu.
 • Mediacja nie tylko rozwiązuje aktualny  spór ale także może ustalić dalsze zasady współpracy  z kontrahentem  na przyszłość.
 • spokojnej atmosferze strony mogą wyrazić swoje uczucia, intencje i potrzeby, zadbać o dobre zrozumienie przez drugą stronę oraz poznać perspektywę  rozmówcy.
 • Wybór drogi mediacji jest wyrazem dbałości stron o renomę firmy, instytucji – mediacja ma charakter poufny. Strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich poruszanych kwestii. Wiedza pozyskana przez strony w drodze mediacji nie może być użyta w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Nasz wpływ na firmę/instytucję, w której prowadzimy mediacje biznesowe i pracownicze:

 • pomagamy stronom określić ich problemy i interesy
 • wdrażamy proces w wyniku, którego wypracowane są rozwiązania umożliwiające porozumienie w zgodzie z procedurami i polityką firmy
 • wypracowujemy sposoby dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji w firmie

JEŚLI PAŃSTWA FIRMA JEST ZAINTERESOWANA WSPÓŁPRACĄ Z ZAWODOWYMI MEDIATORAMI ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA ZAPYTANIA.

Zapraszamy do kontaktu mailowego kancelaria@primum-pactum.pl lub kontaktu telefonicznego 660 760 322.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu szerzej zagadnienie mediacji wewnątrzorganizacyjnych. Służymy spotkaniem bezpośrednim lub spotkaniem on-line.

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera:

  nie zasypiemy Cię mailami

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach z zakresu mediacji oraz kompetencji interpersonalnych

  © 2024 PRIMUM-PACTUM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.